Ewa Malicka
All Rights Reserved 2010 Ewa Malicka Certyfikowany Praktyk IO - Art.Design - Jerzy Haus 773-709-590
Ewa Malicka
Jedyny na USA Trener Integrujacej Obecnosci
Od 2004 roku zdobywa wiedze i praktykuje z tworca metody
Integrujaca Obecnosc - Praktyka Bycia Obecnym
Colinem Sisson z Nowej Zelandii.

Jest jedynym na USA
trenerem IO.
Prowadzi rowniez sesje indywidualne z klientami.

DORADZTWO
SESJE TERAPEUTYCZNE
KONSULTACJE

Zgloszenia - tel. 630.400-3302
www.ewatuiteraz.com
ewatuiteraz@yahoo.com
www.colinsisson.com